Fisketegn i Danmark: Hvad er et fisketegn? Pris & regler

Fisketegn i Danmark: Hvad er et fisketegn? Pris & regler

Hvis man vil fiske i Danmark er et fisketegn mer’ eller mindre obligatorisk. I Danm

Fisketegn kan købes og fornyes direkte på fisketegn.dk. Der er ingen øvrige krav forbundet med indløsning af fisketegn online.

Fiskerikontrollen udfører jævnligt kontrol med lystfiskere rundt omkring i Danmark. Man bliver kontrolleret for om man har indløst og er i besiddelse af et fisketegn.

Fisketegn fås i dag digitalt og en fremvisning heraf på telefonen er gyldig hvis man bliver kontrolleret.

Fisketegn kan indløses for én dag, én uge eller et år og koster hhv.:

 • 40 kr. for en dag
 • 130 kr. for en uge
 • 185 kr. for et år

Læs mere omkring fisketegn; lystfisketegn og fritidsfisketegn i vores FAQ nedenfor eller besøg fisketegn.dk

FAQ - ofte stillede spørgsmål om fisketegn

 • Personer under 18 år
 • Personer der har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn
 • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i
 • Lystfiskere der fisker i put and take søer (ørredssøer)

Fisker man uden fisketegn og bliver man kontrolleret vil man få en bøde. Bøden består af en afgift på 750 kr. Det er en stor bøde, som er dødærgerlig og få udskrevet. At købe et fisketegn er mange, mange gange billigere. Du bør ikke tage chancen, men i stedet investere i et fisketegn og nyde den danske natur der muliggør fiskeri.

Man må fiske næsten over hele landet. Man bør dog være opmærksom på, at der findes steder, hvor det er helt forbudt at fiske. Dette kan være på grund af fredningsbælter, regler om afstand til lang/område/bygninger eller at en lokal lyst- og sportsfiskerforening har retten til at måtte fiske på et givent sted. Skal der sættes ord på hvor man må fiske med et fisketegn kan nævnes:

 • Saltvand på dansk fiskeriterritorium
 • Naturlige ferske vande med ejerens tilladelse
 • kanaler, grøfter, åløb o.l., der er skabt af mennesker, men er den del af naturlige vandløb
Bemærk, at man nogle steder kan fiske fiske gratis, mens andre steder kræver separat betaling. Separat betaling er f.eks. tilfældet i private put & take søer.

Der er 2 typer fisketegn - Lystfiskertegn og Fritidsfiskertegn

Lystfisker

Hvis du fisker med lette håndredskaber, skal du have lystfiskertegn. Håndredskaber er fx fiskestang, pilk og harpun - redskaber som du fisker aktivt med.

Hvem skal ikke have lystfiskertegn?

 • Personer under 18 år
 • Personer der har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn
 • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i.
 • Lystfiskere der fisker i put and take søer (ørredssøer).
 • Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fritidsfisker

Hvis du fisker med redskaber som fx garn, ruser og kroge, skal du have fritidsfiskertegn. Redskaberne fisker passivt, uden at du behøver at være til stede.

For at være fritidsfisker skal du:

 • Være fyldt 12 år (der er ingen øvre aldersgrænse)
 • Have fast bopæl i Danmark, medmindre du kommer fra et EU-land, Island eller Norge og har en nærmere tilknytning til Danmark, for eksempel på grund af arbejde her i landet.
 • Du skal have fritidsfiskertegn, selvom du har opnået ret til folkepension.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har samme adresse.

Alle personer mellem 18 - 65 år der vil fiske i Danmark - skal have et fisketegn. Man skal dog være fyldt 12 år førend man kan blive fritidsfisker og dermed kan indløse et fritidsfisketegn - ej at forveksle med lystfiskertegn, som formentlig fint vil dække behovet for en på 12 år, og alle os andre der er lystfiskere!

 • Online - Det nemmeste og billigste er at købe dit fisketegn på www.fisketegn.dk
 • Posthuset - Du kan købe fisketegn på ca. 250 posthuse og i ca. 600 postbutikker i Danmark. Et giroindbetalingskort koster 15 kroner ved indbetaling på posthuset.
 • Udsalgssteder - Der er ca. 200 udsalgssteder, hvor du kan købe fisketegn. Det er fx turistkontorer, campingpladser, fiskesportsbutikker og lignende. Nogle af udsalgsstederne kræver et gebyr oveni prisen.

Ja, du skal have fisketegn hvis du falder ind i en af nedenstående grupper:

 • Personer på mellem 18 - 65 år
 • Personer der IKKE har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere som IKKE har et gyldigt fritidsfiskertegn

0,50 - 40,00 kr. per dag. Prisen for et lystfisketegn afhænger af perioden man ønsker og kunne fiske i. Man kan indløse fisketegn for én dag, én uge eller et år af gangen. Prisen på fisketegn (2020) er:

 • 1 år - 185 kr. Gælder 1 år fra og med betalingsdagen
 • 1 uge - 130 kr. Skriv hvilken periode på kortet hvis ikke købt digitalt
 • 1 dag - 40 kr. Skriv hvilken dag på kortet hvis ikke købt digitalt

Du kan for dag- og ugekort vælge en anden gyldighedsdag- eller periode end den dag hvor du betaler. Denne dag, eller for ugekort periodestart, kan maksimalt være 30 dage efter betalingsdagen. Du skal skrive den valgte dag eller periode på tegnet, inden du starter fiskeriet.

Årskort gælder fra betalingsdagen, eller 1 år i forlængelse af lystfisketegnets nuværende gyldighedsperiode.

Fritidsfiskertegn til fiskeri med redskaber som fx garn, ruser og kroge koster 300 kr. for 1 år fra betalingsdagen, eller 1 år i forlængelse af fritidsfiskertegnets nuværende gyldighedsperiode. Du kan også bruge fritidsfiskertegnet som lystfiskertegn.

 • Online - Det nemmeste og billigste er at forny dit fisketegn på www.fisketegn.dk
 • Posthuset - Du kan forny fisketegn på ca. 250 posthuse og i ca. 600 postbutikker i Danmark. Et giroindbetalingskort koster 15 kroner ved indbetaling på posthuset.
 • Udsalgssteder - Der er ca. 200 udsalgssteder, hvor du kan forny fisketegn. Det er fx turistkontorer, campingpladser, fiskesportsbutikker og lignende. Nogle af udsalgsstederne kræver et gebyr oveni prisen.

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene. Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Indtægterne er på ca. 30 millioner kr. om året. De bliver administreret af Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, i tæt samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser og fiskeriets organisationer.

Et fisketegn er i bund og grund dit bevis for, at du på lovlig vis må fiske i de danske farvande, søer, åløb o.l. steder. Et fisketegn findes også indenfor jagt og hedder blot et jagttegn. Der findes to typer af fisketegn i Danmark:

 • Lystfisketegn, som giver dig ret til og fiske med let fiskegrej såsom en fiskestang, fluestang o.l.
 • Fritidsfisketegn, som giver dig ret til og fiske med faststående fiskegrej såsom garn, ruser o.l.
Hvilken type fisketegn du skal indløse afhænger derfor at det fiskeudstyr du påtænker og anvende. Et fisketegn er personligt og må ikke lånes ud eller bruges af andre end personen der har indløst det.

Bedøm denne artikel
61 stemmer, gennemsnit 4.7 / 5
Vi opdaterer løbende indholdet i vores artikler med ny viden. Dette for at holde dem opdateret og mest aktuelle. Denne artikel er senest opdateret den 18. november 2020. Artiklen blev oprindeligt udgivet den 1. maj 2020.
H
Din guide